Головна » Виховна робота

Калинівка:

Виховна робота

 Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу у 2023-2024 н.р.

 

 Дати  дітям  радість  праці,  радість  успіху  у  навчанні,  збудити в  їхніх  серцях почуття  гордості,  власної  гідності — це  перша заповідь  виховання. 

В.О. Сухомлинський

   

 Виховна  система  школи

      Система виховної роботи школи побудована на основі положень Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», gрограми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», з урахуванням соціального замовлення сьогодення. Основним змістом виховної системи стало створення в школі умов для формування цілісної всебічно розвинутої особистості учня. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

     

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі школи є:

·        реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

·        залучення молоді до національної та світової культури; 
• збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

·        виховання патріотизму, громадських якостей особистості; 

·        розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей;

·        забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Мета виховної роботи: створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції; розуміння своєї ролі в суспільстві; формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури; формування фізичної досконалості, зміцнення здоров'я), формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.

Сучасні учні вимагають сучасних підходів до організації виховної роботи. Тому такими популярними стали тренінги, дебати та інші інтерактивні форми роботи.

 Досягнення поставленої мети можливе за умови успішного вирішення наступних завдань:

·        формування світогляду і системи базових цінностей особи; 

·        залучення учнівської молоді до загальнолюдських норм моралі, національним засадам і академічним традиціям, виховання студентів у дусі училищного корпоративізму і солідарності, професійної честі і наукової етики; 

·        забезпечення розвитку особистості і її соціально-психологічна підтримка, формування особових якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;

·        виховання внутрішньої потреби особистості у здоровому способі життя, відповідального відношення до природного і соціокультурного місця існування.

 

Загальні виховні завдання:

·        ефективно використовувати національні традиції, сучасний педагогічний досвід та дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;

·        будувати виховний процес з урахуванням пріоритетів системи виховання морально-етичного і превентивного виховання.

·        формувати правову культуру учнівської молоді;

·        посилити роль сім'ї у вихованні дітей, зміцнити її взаємодію з навчальним закладом;

·        розвивати демократичний стиль керівництва виховним процесом;

·        сприяти розвитку дитячих і юнацьких об'єднань;

·        підвищити професійну компетентність педагогів у здійсненні процесу виховання;

·        забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей та молоді;

·        зміцнити матеріальні умови процесу виховання;

·        розвивати у дітей та молоді творчі здібності, всебічно підтримувати обдарованих дітей і молодь.