Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

СТАТУТ

Сертифікат

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються закладом

Територія обслуговування закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Результати моніторингу якості освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість

Фінансово-господарська діяльність

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Академічна доброчесність

Нормативно-правова база

Внутрішня система забезпечення якості освіти