Головна » Правила прийому до закладу

Калинівка:

Правила прийому до закладу

Правила зарахування учнів до 1-го класу  

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 р. "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти", листа Міністерства освіти і науки України №1/9-227 від 05.04.2019 р. "Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році" інформуємо,що для зарахування до 1 класу необхідно подати заяву одного із батьків дитини, подану особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з Додатком 1.

До заяви додаються:

1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2. Оригінал або копія медичної довідки з формою первинної облікової документації №0861-1/0 "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089 

Додаток 1

Організація прийому дітей до першого класу

Список учнів, зарахованих до 1-го класу навчального закладу