Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Освітні програми, що реалізуються закладом

Калинівка:

Освітні програми, що реалізуються закладом

Освітня програма це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.  

Освітня програма містить такі основні компоненти:

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітні програми розробляються на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма 1-2 клас

Освітня програма 3-4 класи

Освітня програма НУШ 5, 6 та 7(пілотні) класи 

Освітня програма 7-9 класи

Освітня програма 10-11 класи

Стратегія розвитку школи-гімназії на 2020-2025 рр.