Головна » Початкова школа » Пілотний проект

Калинівка:

Пілотний проект

 

2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 У 4-х класах організація освітнього процесу здійснюватиметься на основі інтегрованого підходу, що передбачає інтеграцію змісту та видів навчальної діяльності, спрямованих а досягнення очікуваних результатів навчання, окреслених Типовою освітньою програмою для 3 – 4 класу для кожної освітньої галузі та впорядкованих за темами та відповідними проблемними питаннями.

   Запропоновано таку послідовність вивчення тем у 4 класі:

1.      Подорожуємо і відкриваємо світ.

2.      Машина часу.

3.      Чарівні перетворення.

4.      Факти і таємниці.

5.     Світ невидимий.

6.      Світ невідомий.

7.      Як це влаштовано і як це працює?

8.      Енергія.

9.     Можливості людини.

   Терміни вивчення кожної теми визначаються на підставі прогнозування часу, необхідного для досягнення результатів навчання, що їх охоплює кожна з тем.

   Планування освітнього процесу здійснюється вчителями в довільній формі з Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна. При здійсненні календарно-тематичного планування учителям, які викладають у пілотних класах, необхідно врахувати  ті теми, які недостатньо засвоєні учнями в 3 класі під час дистанційного навчання і які необхідно врахувати при проведенні коригуючих занять. Прогалини в результатах навчання, що їх очікувалося досягти в третьому класі під час вимушеного дистанційного навчання, необхідно виявляти поступово, спостерігаючи за навчальною діяльністю учнів у рамках формувального оцінювання, а також через планові тематичні діагностичні роботи, передбачені навчальними програмами на четвертий клас.

   У 4 класах запроваджуються нові підходи та орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів. Застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання)

   Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

   Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на етапі закінчення початкової школи здійснюватиметься у формі державної підсумкової атестації, яка проводиться лише з метою моніторингу якості освіти. Державна підсумкова атестація з української мови і математики є обов’язковою для здобувачів початкової освіти.

 


 

 

2019 -2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 У 2019-2020 навчальному році у 3-х класах експериментальних закладів освіти НУШ (наказ Міністерства освіти і науки від 13.07.2017 року № 1028 "Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітнії навчальних закладів") освітній процес здійснюватиметься в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з теми "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти".

      Навчання у 3-му класі відзначається переходом до другого циклу початкової освіти - основного.

      Основними формами навчання учнів є навчальні заняття (уроки) різних типів, екскурсії, проекти та інші форми за вибором учителя. Формами організації діяльності дітей у 3 класі є колективна, групова, індивідуальна. Особливу увагу рекомендовано приділяти організації групової роботи учнів.

      Домашні завдання мають диференційований характер і пропонуються учням із метою самовдосконалення з урахуванням результатів формувального оцінювання. Можливим варіантом домашнього завдання може бути ознайомлення з довідковими матеріалами в бібліотеці, інтерв’ю батьків тощо.

      Пріоритетними методами навчання у 3-му класі є дослідницькі, творчі, проблемно-пошукові.

      Для 3-го класу у 2019-2020 н. р. передбачено вивчення таких 9-ти тем:

1. Подорожуємо і відкриваємо світ (вересень)

2. Між минулим і майбутнім (жовтень)

3. Чарівні перетворення (листопад)

4. Енергія (грудень)

5. Світ невідомий (січень)

6. Світ невидимий (лютий)

7.Приховані можливості речей (березень)

8. Погода вдома (квітень)

9. Я - людина (травень)

 

 

 

    У 2018 – 2019 навчальному році продовжується реалізація Пілотого проекту щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

 

ФОТОВЕРНІСАЖ

 

  

 

 

Гра по-новому, навчання по-іншому.

Використання LEGO в освітньому просторі.

    Найкращий шлях для розкриття дитиною своїх можливостей - це гра. За допомогою LEGO діти тренерують пам'ять, розвивають моторику, вчаться працювати в команді, мислити творчо, бути самостійним і допомагати іншим.

 

У 2017 – 2018 навчальному році школа-гімназія бере участь у реалізації пілотного проекту щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

У 2017 – 2018 навчальному році в 1-их класах експериментальної школи – гімназії (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 р. №1028 «Про проведення Всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів») освітній  процес здійснюється в рамках дослідно–експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з теми «Розроблення і впровадження навчально–методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

 Над реалізацією пілотного проекту працюють учителі 1-А класу Безугла Т.Г., 1 – Б класу – Веселюк Ю.В., учні,  їх батьки, а також адміністрація школи-гімназії.

Основні завдання, над виконанням яких працюють учасники пілотного проекту:

- впровадження педагогіки партнерства, яка ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості;

- реалізація компетентнісного підходу: від знань, через уміння і навички до набуття практичного досвіду, формування ціннісних орієнтацій, виховання ставлень; 

- структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні, тематичний та діяльнісний підходи;