Головна » Сім’я і школа » Батькам про освітню програму

Калинівка:

Батькам про освітню програму

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

 Освітня програмам містить такі основні компоненти:

-         загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу;

-         опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітні програми розробляються на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.