Головна » Методична робота » Дослідницька лабораторія вчителя

Дослідницька лабораторія вчителя

    

ПІБ вчителя Тема досвіду вчителя
КолесниковаЛ.З.  Формування загальнокультурної компетенції учнів засобами музичного мистецтва
Головата В.Й. Візуалізація навчальної інформації, як засіб активізації мислення  учня
Білоус І.І. Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики та в позаурочний час.
Спрут О.М. Реалізація наскрізних ліній на уроках фізики засобами розв’язування прикладних задач
Колосунова Т.І. Використання можливостей програми Microsoft PowerPoint при створенні дидактичного матеріалу для мультимедійного супроводу уроку з трудового навчання
Колосунова Т.І. Використання хмарних технологій - сучасний засіб самоосвітньої діяльності вчителя
Іщук Н.М. Реалізація наскрізної лінії "Здоров’я і безпека" на уроках біології
Дичук І.О. Реалізація наскрізних ліній на уроках математики засобами розв’язування задач прикладного змісту 
Перепелиця С.З. Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Гук-СатайкінаН.Б.   Використання засобів ефективного навчання на уроках української мови та літератури
ДомбровськаЛ.П.

Формування ключових компетентностей учнів засобами проведення інтегрованих уроків історії

Кравчук Л.О. Застосування ІКТ на уроках хімії